Moms til/fra

Bør man oprette en samejeoverenskomst?

Hvis man bor sammen uden at være gift, så er det oftest nødvendigt, at man opretter et testamente.

Men er det også nødvendigt at oprette en samejeoverenskomst? Det korte svar er et JA.

Hvis man bor sammen uden at være gift og man køber en fast ejendom i fællesskab er det nødvendigt – eller i hvert tilfælde – yderst hensigtsmæssigt at man opretter en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er et dokument/aftale, der indeholder nogle “spilleregler” for hvad der skal ske, såfremt man senere bliver uenige, og den “fælles” bolig skal overdrages og fraflyttes. Hvis man ved købet af boligen samtidig har indgået en samejeoverenskomst kan man normalt undgå den usikkerhed, der vil være om ejendommens fremtid samt ejernes økonomi.

Samejeoverenskomsten regulerer f.eks. hvorledes ejendommen skal sælges, såfremt ingen af parterne ønsker at overtage den andens halvdel. Overenskomsten indeholder også regler for, hvordan boligen skal værdiansættes, frister for hvornår parterne skal tage stilling samt mange andre regler. Endelig kan samejeoverenskomsten indeholde oplysninger og regler for, hvorledes der skal forholdes, såfremt parterne ikke har indskudt lige store beløb ved købet af boligen.

Hvis du vil vide mere, så kontakt KVIKadvokat.

Andre nyheder