Moms til/fra

Et vidnetestamente var gyldigt oprettet, men der var tvivl.

Et notartestamente er den mest sikre testamentsform, men man kan også gyldigt oprette et vidnetestamente, hvor to vidner skal bekræfte testators evne til at oprette et testamente. Herudover skal vidnerne bekræfte dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed på selve testamentet, som testator altså selv har oprettet. Et vidnetestamente angribes dog ofte af arvinger, der mener, at de er blevet forbigået, og at vidnetestamentet derfor ikke er udtryk for testators sidste vilje.

Dette kom frem i en sag, der nu er afgjort af Østre Landsret. Forholdet var nærmere det, at testator, der ikke havde børn (livsarvinger) døde i 2009 som fælge af Alzheimers sygdom. Hun havde ca. halvandet år forinden oprettet et vidnetestamente, hvorefter en god ven samt testators fætter skulle arve henholdsvis 1/5 og 4/5 efter afdøde. Testators bror bestred gyldigheden af testamentet. Der havde været nogle uoverensstemmelser mellem broren og en anden person, men ikke i større udstrækning. Der blev udarbejdet en erklæring fra Retslægerådet om testators habilitet, som konkluderede, at testator var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente.

Arvingerne gjorde gældende, at testator var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, hvilket blev støttet af Retslægerådets erklæring. Det blev også fremført, at det var kendt, at afdødes bror ikke skulle arve, og at både testamentsvidner samt plejehjemmet var bekendte med, at der var oprettet et testamente. Endelig blev det anført, at testamentsvidnerne ikke var inhabile.

Broren gjorde gældende, at testator var dement ved oprettelsen af testamentet, hvorfor testamentet ikke var udtryk for testators sidste vilje. Herudover blev det gjort gældende, at gyldighedsbetingelserne for oprettelse af et vidnetestamente ikke var overholdt samt at testamentsvidnerne var inhabile, og at de havde påvirket testator utilbørligt i forbindelse med testamentets oprettelse.

Både byretten og Landsretten fandt dog, at testamentet var gyldigt oprettet, idet både vidneforklaringerne samt Retslægerådets udtalelse bestyrkede opfattelsen af, at testator havde forstået rækkevidden af testamentets indhold. Retten lagde også vægt på, at testator i flere år havde givet udtryk for, at arven skulle fordeles, som anført i testamentet. Endelig lagde retten vægt på, at der havde været tæt familiemæssigt forhold mellem testator og arvingerne og at testamentsvidnerne ikke var inhabile. Testamentet ar heller ikke oprettet ved utilbørlig påvirkning.

Notartestamentet er imidlertid den mest sikre testamentsform.

Andre nyheder