Handelsbetingelser for KVIKadvokat

KVIKadvokat ejes af KVIKadvokat I/S, Otte Ruds Gade 15, 4. TH. – 8200 Aarhus N – CVR nr: 36 33 26 97

Betalingsmåder
KVIKadvokat modtager betaling ved almindelig bankoverførsel samt ved betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISAelektron, MasterCard og Maestro. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når du har været i telefonisk kontakt med KVIKadvokat, og når du har afgivet din bestilling.

KVIKadvokat anvender Epay, hvilket sikrer, at din betaling med betalingskort hos KVIKadvokat er sikker og certificeret af PBS.

Leveringsbetingelser
KVIKadvokat leverer alene advokatydelser til personer og forretningsdrivende, der har bopæl i Danmark. KVIKadvokat besvarer din henvendelse indenfor 24 timer, medmindre der er tale om bestilling i weekender, helligdage, i ferieperioder, uden for normal arbejdstid eller hvor der er tale om midlertidige driftsforstyrrelser.

Vurderingen af din juridiske opgave er gratis. Telefonsamtalen med dig vedrørende din juridiske opgave er gratis. Først når du har bestilt din ydelse på hjemmesiden har du foretaget bestilling af en juridisk ydelse, som du skal betale for.

Ordrebekræftigelse
Når du bestiller et advokatprodukt hos KVIKadvokat får du samtidig en ordrebekræftigelse på hvilker produkter du har bestil og til hvilken pris. For forbrugere er prisen angivet incl. moms. For ikke-forbrugere er prisen angivet excl. moms. Samtlige priser er opgivet excl. afgifter til staten, men afgiften til staten er angivet sammen med produktet. Der tages forbehold for prisstigninger, gebyrstigninger, afgiftsstigninger, force majeure, mindre forsinkelser med levering af ydelsen samt trykfejl.

Ingen fortrydelsesret
Advokatydelsen er leveret, når den er modtaget hos kunden. Der er ikke fortrydelsesret ved digitalt leveret indhold (dokumenter), hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Når kunden således bestiller advokatydelsen har kunden samtidig accepteret og anerkendt, at man ikke har nogen fortrydelsesret til den pågældende bestilling.

Digitale ydelser
Samtlige advokatydelser, herunder korrespondance, dokumenter, blanketter m.m., leveres til kunden digitalt, det vil sige via mail eller andre digitale medier. Kunder skal selv udskrive de relevante dokumenter. Kunden skal selv sørge for at underskrive de relevante dokumenter, herunder sørge for at andre ligeledes underskriver, såfremt dette forudsættes i dokumentet. Hvis dokumentet skal underskrives hos en notar (f.eks. testamenter), skal kunden selv sørge herfor ved at begive sig hen på et dommerkontor.

Priser
Der tages forbehold for: prisstigninger, gebyrstigninger, afgiftsstigninger, ændring i specifikation af produktet samt trykfejl.

Produktsikkerhed
Alle advokatydelser leveres til kunden i henhold til de advokatetiske regler. Vores medarbejdere har mange års erfaring med ekspedition af juri-diske ydelser, og vi forsøger altid at levere en ydelse på et højt fagligt niveau.

Klager
Såfremt du ønsker at klage over den leverede ydelse eller salæret kan dette altid ske direkte til KVIKadvokat enten via mail eller via brev til vores adresse.

Du kan også indbringe klagen over vores arbejde/salær direkte til Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk