Moms til/fra

Hvor stor er ”tvangsarven”?

Testamenter skal udarbejdes omhyggeligt. I modsat fald kan dette medføre store fortolkningsproblemer, og man kan risikere, at testamentet får en helt anden virkning end den man havde ønsket.

Et ægtepar havde i 1994 oprettet et testamente, hvor det var bestemt, at hustruens ”særbarn” (manden ikke far til barnet) skulle give samtykke til at manden kunne sidde i uskiftet bo (hvis hustruen døde først), og hvis der ikke blev givet samtykke, så skulle ”særbarnet” – ”alene arve sin tvangsarv”.

Hustruen døde i marts 2008, hvor der var trådt en ny arvelov i kraft den 1. januar 2008. Spørgsmålet, og dermed fortolkningsproblemet, var nu om dette ”særbarn” skulle arve sin tvangsarv efter brøkerne i den gamle eller den nye arvelov. Efter den gamle arvelov skulle ”særbarnet” arve 1/8 af boet og efter den nye arvelov skulle ”særbarnet” arve 1/16 af boet. ”Særbarnet” mente, at det var brøken i den gamle arvelov, der skulle anvendes, men længstlevende mente det modsatte.

Vestre Landsret tog stilling til dette spørgsmål og afsagde en dom om spørgsmålet. Resultatet blev, at det var den nye arvelovs regler, der skulle finde anvendelse. ”særbarnet” kom altså til at arve mindre end efter den gamle arvelov, idet ”særbarnet” alene måtte være tilfreds med at modtage 1/16 af boets formue.

Andre nyheder