Moms til/fra

Kan man oprette et tidsbegrænset særeje?

Man kan i medfør af § 28 i lov om ægteskabets retsvirkninger oprette et særeje, hvilket betyder, at en ægtefælle (man skal være gift) kan holde enten hele eller en del af sin formue uden for den almindelige fællesformue, der i henhold til loven eksisterer mellem ægtefæller. Særejet er normalt oprettet ved ægtepagt mellem ægtefællerne.

Oprettelse af et særeje medfører, at særejet ikke indgår i den sædvanlige fællesformuedeling ved separation og skilsmisse. Et særeje er normalt tidsubegrænset, og vedvarer derfor indtil det ophører enten ved separation/skilsmisse eller ved dødsfald.

Spørgsmålet er om man kan lave et særeje tidsbegrænset, således at særejet ophører efter en årrække. En tidsbegrænsning kunne være hensigtsmæssigt, såfremt ægtefællen måtte mene, at ægtefællen vil sikre sin del af formuen, såfremt ægteskabet måtte ophøre ved separation/skilsmisse efter blot nogle få år. Denne interesse ville forsvinde som årene måtte gå, og derfor kunne et tidsbegrænset særeje være en fornuftig løsning.

Svaret er nej, idet man ikke gyldigt kan oprette et tidsbegrænset særeje.

Højesteret har taget stilling hertil i en kendelse, og man henviser her til afgørelsen i byretten og landsretten.

Begrundelsen er, at ophævelse af et særeje – efter loven – kræver godkendelse og må antages at kræve særskilt vedtagelse (mellem ægtefællerne). Tidsbegrænsningen er derfor uforenelig med § 28 i lov om ægteskabets retsvirkninger.

Andre nyheder