Moms til/fra

Kan udlejer opsige en lejer fordi ejendommen skal sælges?

KVIKadvokat har fået en henvendelse fra en udlejer, der ønsker at sælge sin ejerlejlighed i København. Lejligheden er udlejet til to studerende på helt sædvanlige vilkår. Dog har udlejer indføjet i lejekontraktens “særlige vilkår” under standardkontraktens punkt 11, at “lejerne kan opsiges med 3 måneders varsel, såfremt ejerlejligheden sælges”. Udlejer tilføjer, at lejerne har underskrevet lejekontrakten, og dermed tiltrådt dette opsigelsesvilkår, hvorfor de må være bundet heraf.

Kan man lovligt indsætte et sådant opsigelsesvilkår, og er lejerne bundet af denne “aftale”?

Det kan med sikkerhed fastslås, at lejerne ikke er bundet af et sådant lejevilkår om opsigelse. At ejerlejligheden skal sælges er ikke en gyldig opsigelsesgrund, idet lejemålet – i henhold til lejeloves regler – løber videre uafhængigt af, hvem, der ejer ejerlejligheden. Dette gælder – uanset – at lejerne har underskrevet lejeaftalen med disse opsigelsesvilkår, idet lejerne ikke er bundet af denne aftale, skønt lejerne ved deres underskrift har tiltrådt aftalen.

Lejeloven er en beskyttelseslov i forhold til lejernes grundlæggende rettigheder i lejeforholdet, og lejerne kan derfor nok underskrive en lejekontrakt med disse specielle opsigelsesregler, men lejerne er ikke bundet af en sådan aftale. Lejerne kan derfor, når de modtager en opsigelse blot meddele udlejeren, at de ikke føler sig bundet af dette aftalevilkår. Lejerne kan herefter blot forsætte lejemålet som tidligere.

Ejeren af lejligheden kan i øvrigt bringe sig selv i en meget vanskelig situation, såfremt han allerede har solgt sin ejerlejlighed – fri for lejemål – idet han dermed ikke kan opfylde sin aftale med køberen af ejerlejligheden. Dette kan medføre, at sælger misligholder sin aftale overfor køberen, og at han dermed påfører sig selv et eventuelt erstatningsansvar.

 

Andre nyheder