Ægtepagt

Oprettelse af ægtepagt medfører, at der opstår et særeje, således at særejet holdes uden for ligedeling ved separation og skilsmisse.

 • Læs mere om ægtepagt og særeje

  Særeje
  Mange er tilbøjelige til at sammenblande forskellige juridiske begreber. Særeje er et af disse begreber. Særeje kan bedst beskrives som en æg-tefælles særlige formue. Det vil sige en formue, der ikke indgår i den sædvanlige fællesformue, som kendetegner ægtefællers formuefælles-skabsregler. Særejeformuen er således den formue, som ikke umiddel-bart er påvirket af ægteskabet.

  En ægtefælle kan – ved at oprette en ægtepagt – isolere en del af sin formue (særejet), således at den del af formuen (særejet) ikke indgår i den sædvanlige bodeling, såfremt en fællesbodeling skal gennemføres i anledning af separation eller skilsmisse.
  Et særeje kan også opstå som følge af, at man har modtaget en gave eller arv, hvor gavegiveren eller den afdøde har bestemt, at gaven eller arven skal være særeje for modtageren. Her har ægtefællen også et gyl-digt særeje.

  Ægtefællen råder selv over sin særejeformue, og er derfor ikke omfattet af de begrænsninger, der i en vis udstrækning findes for så vidt angår fællesformuen. Under ægteskabet kan ægtefællen for eksempel sælge familiens bolig uden at spørge den anden ægtefælle, såfremt boligen tilhører ægtefællens særeje. En ægtefælle kan også frit testamentere over en særejebolig, jf. Arvelovens § 90.

  Når der skal gennemføres en fællesbodeling i anledning af separation eller skilsmisse, beholder ægtefællen sit særeje uden at skulle dele særejet med den anden ægtefælle. Denne ret til at udtage sit særeje – uden om fællesbodelingen – er den helt afgørende forskel i forhold til den normale fællesbodeling.

  Såfremt den ene ægtefælle afgår ved døden, så beholder den længstle-vende ægtefælle sin særejeformue, hvis altså den længstlevende har et særeje. Hvis den ægtefælle, der afgår ved døden, har et særeje, skal dette særeje skiftes straks og dermed tilgå arvingerne som arv, idet man ikke – end ikke med arvingernes samtykke – kan sidde i uskiftet bo med et særeje.

Visning af det enkelte resultat