Køb af bolig

Når du køber en bolig er det vigtigt, at din ejendomsret bliver sikret, og at boligkøbet gennemføres på den rigtige måde.

 • Læs mere om køb af bolig

  Overdragelse af fast ejendom / Køb af bolig
  Hvis du skal købe eller sælge din bolig (overdragelse af fast ejendom) er det oftest den største økonomiske beslutning man overhovedet foretager. Det er derfor vigtigt, at resultatet af denne overdragelse lever op til dine forventninger og at du føler dig tryg under hele ekspeditionen. Overdragelse af en fast ejendom er ikke helt ukompliceret, men hvis overdragelsen ekspederes af erfarne advokater er resultatet oftest til alles tilfredshed. Overdragelse af fast ejendom indebærer en række undersøgelser og ekspeditioner. KVIKadvokat foretager alle nødvendige undersøgelser og gennemfører alle nødvendige ekspeditioner helt frem til at vi kan dokumentere, at adkomsten (ejerforholdet) nu er gennemført.

  KVIKadvokat tilbyder dig forskellige produkter, således at du alene køber den ydelse, som du behøver.

  KVIKadvokat undersøger og gennemgår hele købsaftalen med tilhørende bilag og salgsopstillingen fra ejendomsmægleren, og kontrollerer blandt andet ejendommens formelle ejerforhold, ejendommens servitutter, ejendommens hæftelser, ejendommens ejendomsdatarapport, ejendommens BBR-ejermeddelelse, ejendommens matrikelkort, fortrydelsesretsblanket, erklæring om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie, ejendommens forsikringsforhold, ejendommens forureningsforhold, ejendommens ejendomsskattebilet, ejendommens forbrugsforhold (el, vand m.m.) samt alle de øvrige dokumenter og oplysninger, som KVIKadvokat gerne vil kontrollere for at sikre at alle forhold er oplyste og i overensstemmelse med de faktiske forhold.

  Ved overdragelse af fast ejendom gennemfører KVIKadvokat også hele ekspeditionen i forhold til registrering i tinglysningssystemet, realkreditinstituttet, banken, forsikringsselskabet, evt. offentlige myndigheder, og selvom vi ikke er bygningsingeniører, så gennemgår vi både tilstandsrapporten, ejendommens El-tjek samt Energiattesten. Vi udarbejder en refusionsopgørelse og en handelsopgørelse, hvor dette er indeholdt i ydelsen.

  Ved overdragelse af fast ejendom er det vigtigt, at der foretages den nødvendige opfølgning, når overdragelsen er gennemført. KVIKadvokat har fokus herpå, idet vi finder det meget vigtigt, at overdragelsen bliver en positiv oplevelse for alle involverede parter. KVIKadvokat har således også fokus på service, når det gælder overdragelse af fast ejendom.

Viser alle 7 resultater