Vi er omfattet af Advokatsamfundets klientkontoregler

KVIKadvokat er omfattet af Advokatsamfundets klientkontoregler, hvorfor alle midler, der modtages på kundernes vegne altid er sikrede i henhold til Advokatsamfundets regler. Det vil sige, at alle midler, der indbetales til KVIKadvokat er omfattet af disse regler. Der føres dagligt en nøjagtig bogføring af disse midler, således at disse til enhver tid viser kundernes indestående. Klientkontoen er således en særlig konto, der ikke må sammenblandes med KVIKadvokats almindelige driftskonto. De nærmere regler om klientkontoen findes i Klientkontovedtægten udarbejdet af Advokatrådet. Se mere på Advokatrådets hjemmeside.

Når nye sager oprettes indbetaler kunden normalt et beløb til sikkerhed for KVIKadvokats honorar for sagens behandling. Indbetalingen af det deponerede beløb kan ikke umiddelbart tages som udtryk for KVIKadvokats endelige salær, idet der kan være aftalt et tillægshonorar eller en ny aftale om honorar.

Ved kontant stiftelse af selskaber skal selskabskapitalen indbetales til KVIKadvokats klientkonto, idet vi skal garantere overfor Erhvervsstyrelsen, at selskabskapitalen er til stede ved selskabets stiftelse. Selskabs kapitalen afregnes efter stiftelsen til den nye konto, der er oprettet til selskabet. Beløbet vil være fratrukket KVIKadvokats honorar for selskabsstiftelsen.

Bankforbindelse

KVIKadvokats bankforbindelse er:

Sparekassen Vendsyssel
Vesterbro 52, 9000 Aalborg

KVIKadvokats klientkonto hos Sparekassen Vendsyssel er:

Reg.nr.: 9070     kontonr.: 1625039033