Vi er medlem af Advokatsamfundet

KVIKadvokat er medlem af Advokatsamfundet, idet dette medlemskab og pligtmæssigt i henholdt til gældende lovgivning. KVIKadvokat følger naturligvis Advokatsamfundets regler og sædvaner for god sagsbehandling. KVIKadvokat følger til enhver tid de vedtagne advokatetiske regler for god sagsbehandling.

Såfremt man vil klage over KVIKadvokats sagsbehandling kan man klage til Advokatnævnet, som er det klageorgan man skal henvende sig til, såfremt man ønsker at klage over sagsbehandlingen.

Medlem af Advokatsamfundet