Moms til/fra

Kan man tilsidesætte en ægtepagt fordi de økonomiske forhold ændrer sig?

Vestre Landsret har afgjort en sag om eventuel tilsidesættelse af en ægtepagt, idet den ene part gjorde gældende, at ægtepagten var ugyldig. Et ægtepar indgik ægteskab i 1987. Hustruen fraflyttede hjemmet i 2004 på grund af uoverensstemmelse, men flyttede dog tilbage til hjemmet samme år. Da hun flyttede tilbage blev der oprettet en ægtepagt med hjælp fra en advokat og revisor, hvor det blev aftalt at det, som parterne ejede skulle være fuldstændigt særeje, og hvad de ellers måtte eje i

Skal der oprettes en ægtepagt, når der gives gaver mellem ægtefæller?

Der er mange, der overser, at der kan være visse formkrav, der skal overholdes, såfremt den ene ægtefælle giver en gave til den anden ægtefælle. Det fremgår af lov om ægteskabets retsvirkninger (RVL) § 30, at der som udgangspunkt skal oprettes en gaveægtepagt, såfremt der skal gives en gave. Visse gaver er dog undtaget, hvilket gælder "lejlighedsgaver" som f.eks. fødselsdagsgaver, bryllupsgaver o. lign., der ikke er usædvanligt dyre. Gaver, som f.eks. angår en livsforsikring eller en lignende forsørgelsesordning kræver heller ikke

Bør man oprette en samejeoverenskomst?

Hvis man bor sammen uden at være gift, så er det oftest nødvendigt, at man opretter et testamente. Men er det også nødvendigt at oprette en samejeoverenskomst? Det korte svar er et JA. Hvis man bor sammen uden at være gift og man køber en fast ejendom i fællesskab er det nødvendigt - eller i hvert tilfælde - yderst hensigtsmæssigt at man opretter en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst er et dokument/aftale, der indeholder nogle "spilleregler" for hvad der skal ske, såfremt man senere bliver

Kan udlejer opsige en lejer fordi ejendommen skal sælges?

KVIKadvokat har fået en henvendelse fra en udlejer, der ønsker at sælge sin ejerlejlighed i København. Lejligheden er udlejet til to studerende på helt sædvanlige vilkår. Dog har udlejer indføjet i lejekontraktens "særlige vilkår" under standardkontraktens punkt 11, at "lejerne kan opsiges med 3 måneders varsel, såfremt ejerlejligheden sælges". Udlejer tilføjer, at lejerne har underskrevet lejekontrakten, og dermed tiltrådt dette opsigelsesvilkår, hvorfor de må være bundet heraf. Kan man lovligt indsætte et sådant opsigelsesvilkår, og er lejerne bundet af denne "aftale"? Det

Pas på! Sikrer en tilstandsrapport altid sælger?

Højesteret har netop afgjort en sag, om hvorvidt sælger altid er beskyttet af reglerne i Lov om Forbrugerbeskyttelse ved overdragelse af fast ejendom. Det er normalt sådan, at sælger ikke kan mødes med et krav om mangler ved den solgte ejendom, såfremt sælger har udarbejdet en tilstandsrapport/elrapport og forevist den for køber inden aftalens indgåelse samt har fremskaffet et ejerskifteforsikringstilbud og præsenteret dette for køber. Denne regel er desværre ikke undtagelsesfri. I den konkrete sag var situationen således, at sælger havde

Arealmangel – forholdsmæssigt afslag i købesummen?

Vestre Landsret har netop afgjort en sag om arealmangel, hvor der viste sig, at husets boligareal var 18 kvm. mindre end det oplyste. Det fremgår af sagens omstændigheder, herunder købsaftalen, at købesummen var aftalt til kr. 1.450.000,-, og at ejendommens boligareal var på 138 kvm. En efterfølgende opmåling viste imidlertid, at ejendommens boligareal kun var på 120 kvm. Køberen fremsatte herefter et krav mod sælger i form af et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Ejendommen blev senere opmålt af en landinspektør, der målte

Gaveægtepagt skulle fortolkes strengt efter sin ordlyd.

Østre landsret har netop afsagt en dom, hvoraf fremgår, at ægtefæller skal være meget omhyggelige med deres dispositioner, og at disse skal være velovervejede. En mand og hans hustru indgik ægteskab i februar 2011. Senere i april 2011 oprettede de et gensidigt testamente, hvilket bestemte, at længstlevende skulle arve mest muligt efter førsteafdøde. I maj samme år oprettede parret så en ægtepagt, som bestemte, at mandens formue skulle være hans særeje, men hustruens formue skulle være fælleseje. Denne formueordning skulle også

Et vidnetestamente var gyldigt oprettet, men der var tvivl.

Et notartestamente er den mest sikre testamentsform, men man kan også gyldigt oprette et vidnetestamente, hvor to vidner skal bekræfte testators evne til at oprette et testamente. Herudover skal vidnerne bekræfte dateringens rigtighed samt underskriftens ægthed på selve testamentet, som testator altså selv har oprettet. Et vidnetestamente angribes dog ofte af arvinger, der mener, at de er blevet forbigået, og at vidnetestamentet derfor ikke er udtryk for testators sidste vilje. Dette kom frem i en sag, der nu er afgjort af

Hvilke former for særeje kan man lovligt aftale?

Ofte stilles spørgsmålet om, hvilke former for særeje man lovligt kan aftale. Som hovedregel findes der to almindelige former for særeje. Den ene form kaldes "fuldstændigt særeje" og den anden form kaldes populært "skilsmissesæreje". Særejemidler skal ikke indgå i bodelingen ved separation/skilsmisse. Særejemidler skal heller ikke indgå i den sædvanlige deling i forbindelse med dødsfald, såfremt man har indgået aftale om "fuldstændigt særeje". "Fuldstændigt særeje" er den oprindelige traditionelle form for særeje, hvor parterne aftaler, at særejet skal bestå både i tilfælde