Moms til/fra

Pas på! Sikrer en tilstandsrapport altid sælger?

Højesteret har netop afgjort en sag, om hvorvidt sælger altid er beskyttet af reglerne i Lov om Forbrugerbeskyttelse ved overdragelse af fast ejendom. Det er normalt sådan, at sælger ikke kan mødes med et krav om mangler ved den solgte ejendom, såfremt sælger har udarbejdet en tilstandsrapport/elrapport og forevist den for køber inden aftalens indgåelse samt har fremskaffet et ejerskifteforsikringstilbud og præsenteret dette for køber. Denne regel er desværre ikke undtagelsesfri.

I den konkrete sag var situationen således, at sælger havde opfyldt de ovenfor anførte betingelser, og derfor mente, at køber ikke kunne rette mangelsindsigelser mod sælger. Ejendommen var gennemgået af en konsulent, og der var udarbejdet en tilstandsrapport i henhold til reglerne.

Imidlertid var der konstateret mangler ved ejendommens omfangsdræn, som var blevet etableret for at undgå fugt i ejendommens kælder.

Højesteret udtalte, at begrænsningens af sælgers hæftelse alene angår de mangler, som konsulentens undersøgelser retter sig imod, ligesom det er forudsat, at der er en vis sammenhæng mellem sælgers fritagelse for mangelshæftelsen, tilstandsrapportens sigte og indhold og de generelle muligheder for at tegne ejerskifteforsikring. Det fremgår af reglerne, at indretninger (omfangsdrænet) uden for selve bygningen falder udenfor konsulentens gennemgang, ligesom der heller ikke er noget krav om, at omfangsdræn skal være omfattet af ejerskifteforsikringen.

Da omfangsdrænet lå nedgravet i jorden var det ikke en del af selve bygningen, og på den baggrund var køber ikke afskåret fra at rette et økonomisk krav mod sælger, da der var mangler ved omfangsdrænet. Køber fik tilkendt et forholdsmæssigt afslag på kr. 150.000,-.

Andre nyheder