Moms til/fra

Skal der oprettes en ægtepagt, når der gives gaver mellem ægtefæller?

Der er mange, der overser, at der kan være visse formkrav, der skal overholdes, såfremt den ene ægtefælle giver en gave til den anden ægtefælle.

Det fremgår af lov om ægteskabets retsvirkninger (RVL) § 30, at der som udgangspunkt skal oprettes en gaveægtepagt, såfremt der skal gives en gave. Visse gaver er dog undtaget, hvilket gælder “lejlighedsgaver” som f.eks. fødselsdagsgaver, bryllupsgaver o. lign., der ikke er usædvanligt dyre. Gaver, som f.eks. angår en livsforsikring eller en lignende forsørgelsesordning kræver heller ikke ægtepagt, idet der dog er undtagelser. Endelig er der en regel, der kaldes “tantiemereglen”, som heller ikke kræver ægtepagt.

Udgangspunktet er altså, at der skal oprettes en gaveægtepagt. I RVL § 32 er der ligefrem indbygget en formodningsregel, der siger, at en formueoverførsel mellem ægtefæller som udgangspunkt må betragtes som en gave, og at der til denne gavegivelse kræves en ægtepagt.

Hvis man glemmer at oprette en gaveægtepagt, og ikke få denne registreret/tinglyst i Personbogen så er gavegivelsen ugyldig. Dette betyder, at gaven kan “tilbagekaldes” af den gavegivende ægtefælle. Det betyder også, at gavegiverens kreditorer eller gavegiverens arvinger, hvis gavegiveren går konkurs eller dør kan kræve gaven tilbage, og søge sig fyldestgjort heri ligesom gavegiverens kreditorer kan foretage udlæg i gaven gennem en fogedforretning.

Var den ugyldige gave et pengebeløb vil modtagerægtefællen hæfte personligt overfor gavegiverægtefællen.

Husk derfor altid at oprette en gaveægtepagt.OH

Andre nyheder